Forskning

I artiklen An exploratory study of digital legacy among death aware people.(2014) kan du læse om mine forskningsresultater. Artiklen forsøger først og fremmest at definere hvad digital arv er – et på dette tidspunkt endnu forholdsvis ukendt fænomen i Danmark – og undersøger værdien af den digitale ejendom. Gennem interviews med Københavnske hospicesygeplejersker undersøger artiklen desuden hvordan “dødsbevidste” mennesker forholder sig til deres digitale værdibeholdning. Har den værdi for dem og i så fald hvilken?  Hypotesen er, at hospiceansatte er mere dødsbevidste og derfor mere tilbøjelige til at forberede sig på døden fysisk som digitalt.