Hvad er digital arv

En stadig større del af vores liv foregår online, og hver eneste dag sætter vi digitale fodspor. Det gør vi hvad enten vi tager et foto, sender en email eller browser på nettet. Den vedvarende datagenerering betyder at vores personlige online-arkiv vokser støt, og selvom det langt fra er alle data der er lige interessante eller […]

Read more