Hvad er digital arv

En stadig større del af vores liv foregår online, og hver eneste dag sætter vi digitale fodspor. Det gør vi hvad enten vi tager et foto, sender en email eller browser på nettet. Den vedvarende datagenerering betyder at vores personlige online-arkiv vokser støt, og selvom det langt fra er alle data der er lige interessante eller […]

Read more
Video-guide: sådan forbereder du dig

“Den offentlig digitale arv ved vi godt hvad der skal ske med. Den er CPR-opkoblet og den lukker af sig selv. Her snakker vi pensionskonti, netbank, borger.dk mv.. Men alt det andet. Alt det som vi frivilligt tilmelder os som fx Google, Facebook, LinkedIn osv., er der ikke nogen, der har ansvar for at lukke […]

Read more
Vi taler ikke om døden

Jeg bliver ofte stillet spørgsmålet: “Hvorfor gør vi ikke noget ved det [altså forbereder os på vores digitale død]”?, og det tror jeg, der findes der flere svar på. Døden er stadig et tabubelagt emne i Danmark. I hvert fald den “nære død”, som er den, vi oplever når et familiemedlem, en kæreste, et barn […]

Read more
Det begynder med Lone & Birthe

Historien begynder med Lone og Birthe Min interesse for døden i den digitale tidsalder tager fart i 2012, men begynder allerede i 2004, hvor jeg mister mor (th) i en alder af 21 år. Sammen med mine søstre og far gør vi boet op, som i 2004 mest udgør fysiske effekter såsom ringbind, smalfilm, VHS’-bånd […]

Read more
Hvorfor forberede sig?

Der er kan være mange gode grunde til at forberede sig digitalt på sin død, men nogle af de væsentligste er, at man kan 1) undgå tab af affektbetonet og økonomiske værdifuld data, 2) kan undgå følelsesmæssige konflikter, dilemmaer og praktiske udfordringer blandt arvingerne 3) mindske risikoen for identitetstyveri af en afdød konti og 4) undgå at afdøde […]

Read more
Kom godt i gang

Når man skal forberede sin digitale arv, bør man tage en lille bid af elefanten først. Det er svært at overskue al sin data på én gang eftersom vi har rigtig mange, og de ligger på både servere og diverse enheder. Man kan starte med at danne dig et overblik, og spørge sig selv hvilke digitale […]

Read more
Forskning

Forskning I artiklen An exploratory study of digital legacy among death aware people.(2014) kan du læse om mine forskningsresultater. Artiklen forsøger først og fremmest at definere hvad digital arv er – et på dette tidspunkt endnu forholdsvis ukendt fænomen i Danmark – og undersøger værdien af den digitale ejendom. Gennem interviews med Københavnske hospicesygeplejersker undersøger artiklen desuden […]

Read more